DIS-Norge
 
  English Norsk  

Trondheimsbasen 2017

Snarveien til slekt i Trøndelag og Helgeland

 

      Trondheimsbasen 2017                                 Bestilles her
nå med data fra Midt-Norge og søndre Helgeland

 

Trondheimsbasen 2017 er en database over personer hentet fra forskjellige kilder som berører kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag samt søndre del av Helgeland.
Kildene er lokale folketellinger, kirkebøker, fremmedprotokoller, dødsmeldinger, flytteprotokoller, sjømannsruller, emigrantprotokoller, tukthusprotokoller m.m.

Trondheimsbasen 2017 omfatter ca 1000 kilder og inneholder omlag 2,4 mill. poster.

Tanken bak Trondheimsbasen er at det skal være et hjelpemiddel for slektsforskere når de skal søke i forskjellige kilder etter personer. Trondheimsbasen er derfor ingen kilde, men et verktøy mot kilder. De fleste kildene finnes på Digitalarkivet og er derfor også søkbare der. Men en del kilder finnes foreløpig bare på Trondheimsbasens egen server. Søkemulighetene i Trondheimsbasen er annerledes enn på Digitalarkivet og den vil derfor være et godt supplement til søk i DA. Når en har funnet en aktuell person, er det den kilden som opplysningen er hentet fra som blir forskerens kilde.

Her finner du en oversikt over kildene i TB-2017

Trondheimsbasen er et søkeverktøy mot en rekke kilder av interesse for blant annet slektsforskere. Kildene var i de første versjonene kun fra Trondheim, men er etter hvert utvidet til å gjelde en lang rekke andre kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag samt søndre del av Helgeland i Nordland fylke.

Nytt i -Trondheimsbasen 2017

Omlag 600000 nye poster fra ca 400 nye kilder.
som:
Militære mannskapsruller.
Lokale folketellinger, bla.a. folketellingen fra Strinda i 1891.
Fangeprotokoller fra tukthuset i Trondheim.
Mange kirkebøker fra flere kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag.

I salg fra januar 2017.

Trondheimsbasen 2017 koster kr 350 for cd-versjon, og 300 for direkte nedlasting.

Litt mer informasjon og en lett bruksanvisning kan lastes ned her

For de som har bestilt en versjon for iPad, kan en installeringsveiledning lastes ned her

Trondheimsbasen 2017 bestiller du her