DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data Orkdal

Presentasjon av gruppa

Lokalgruppa for Orkdal dekker i hovedsak Orkdal, Agdenes og Skaun med noe innslag fra andre omkringliggende kommuner. Gruppa har eksistert i 8 år og har hatt sine møter på biblioteket på Orkanger den andre tirsdagen i måneden. ( kan endres )

Oversikt over vår virksomhet.

Det er foreløbig ingen virksomhet i Gruppa, Vi trenger nye ansikter og om du kommer med forslag til oss så sette vi opp et møte umidelbart , kom igjen vi må ha nytt blod.

Se nærmere i møteoversikten på hovedsiden til DIS-Sør-Trøndelag.

Ansvarsgruppe

Lokalgruppa ledes av ei ansvarsgruppe som består

Leder Richard Bjørklund,  rikjo@online.no   Mob:  99511848
Edvar Hoston,                                      Mob:  92231843