DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om Slekt og Data Sør-Trøndelag

Slekt og Data Sør-Trøndelag er et lokallag av Slekt og Data.
Foreningen har over 800 medlemmer. Her finner du alt fra ferske amatører til garvede proffer som har felles interesse for slektsforskning og bruk av data.
Foreningens mål er å skape et lokalt forum for databehandling i slekt og personhistorie og spre kunnskap på dette området.
 

Medlemsmøter
Møter for medlemmer og andre interesserte er den viktigste aktiviteten. Som regel er det et møte i måneden, og tema på møtene er databehandling og slektsforskning og lokalhistorie.
På møtene er det mulig å møte andre som er interessert i slektsforskning og utveksle informasjon og erfaringer.
Medlemsmøtene er første torsdag i måneden kl. 18.30, og vårt møtested er Arkivsenteret på Dora.
Møtene kunngjøres på vår hjemmeside og i e-postmeldinger til medlemmene.
Møtene er åpne og alle er velkommen.
 

Kursvirksomhet

 

Vi tilbyr medlemmer og andre interesserte kurs i bl.a.

 

 •  Slektsprogrammer
 •  Kilderegistrering
 •  Billedbehandling
 •  Lag slektsbok

Brukergrupper for Slektsprogram
Vi har faddere og brukergrupper som kan gi råd og veiledning i bruk av slektsprogrammet.
Følgende brukergrupper har jevnlige møter.

 • TMG
 • Brother’s Keeper
 • Embla
 • Legacy
 • Reunion (For Mac-brukere)

Det finnes i tillegg andre slektsprogram for både PC og Mac, og er du interessert, kan vi formidle informasjon.
 

Kilderegistrering
Registrering/digitalisering av kilder er viktig for at vi kan få lettere tilgang til disse bl.a. via internett. Våre medlemmer har deltatt i dugnaden for å gjøre kirkebøker, gravminner og andre kilder tilgjengelig.

 • Kirkebøker for flere kommuner og tidsperioder
 • Gravminner er registrert, ofte i samarbeid med kirkeverger, og mange er fotografert.
 • Folketellinger for Trondheim 1925 og Strinda 1934
 • Sjømannsruller for Midt-Norge

Ønsker du å delta i dette dugnadsarbeidet, ta kontakt med oss.
 

Lokale grupper
Vi har flere lokale grupper som er dannet der det er naturlig å møtes.
Lokale grupper under Slekt og Data Sør-Trøndelag med e-postadresser til kontaktpersoner og lenker til deres hjemmesider finner du på vår hjemmeside.
Gruppene dekker følgende geografiske områder:

 • Trollheimen  Rennebu og Meldal
 • Austrått      Ørland og Bjugn
 • Sør-Fosen   Hitra, Frøya og Snillfjord
 • Røros          Røros
 • Orkdal         Orkdal
 • Gauldal        Midtre Gauldal
 • Nea            Selbu og Tydal

 

Slekt og Data Sør-Trøndelag
Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til leder@st.slektogdata.no

Slekt og Data Sør-Trøndelag sin hjemmeside ;
http://st.disnorge.no
Her finner du informasjon om lokallaget, møtevirksomhet og tillitsvalgte, brukergrupper og ressurspersoner for
slektsprogrammer, lokale grupper, kilderegistrering, kursvirksomhet mv.
 

Medlemskap i Slekt og Data
Du tegner medlemskap direkte via Slekt og Data sin hjemmeside www.slektogdata.no
Her finner du informasjon om foreningen og annen informasjon om slekt og data.
Årskontingenten er for tiden kr. 450,-