DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nyttige lenker "Aviser i slektsforskning"

Nasjonalbibliotekets avistjeneste

https://beta.nb.no/search?mediatype=aviser

 

Norske aviser 1763-1969: en bibliografi (to bind)

• 

Wikipedia-lister over norske aviser

 

NTNU Universitetsbibliotekets aviser

Oversikt over Dorabibliotekets aviser

Oversikt over Dragvollbibliotekets mikrofilmaviser

Oversikt over Gunnerusbibliotekets aviser

 

Thor M. Andersens bibliografi

Referanser til mer enn 50 000 dokumenter, tidsskrifter, avisartikler om eller av norsk-amerikanere i tillegg til biografisk informasjon om forfatterne (nb.no).

 

Utenlandske aviser