DIS-Norge
 
  English Norsk  

Lokalgruppemøte hos DIS-Austrått 12. april

DIS-Austrått inviterer til lokalgruppemøte på Ørland kultursenter, Skiftkroken tirsdag 12.april kl.18.00-20.00 

Vi hjelper hverandre med å løse slektsgåter

 

En slekt Fyhn

Slektskveld på Gunnerusbiblioteket 12. april kl 18.30 

En rekke slekter innvandret gjennom flere århundrer til Norge for å søke lykken. Mange kom fra Danmark, noe som var naturlig siden vi var en del av det dansk- norske riket. Andre kom fra Sverige og Tyskland. Slekten Fyhn hadde antagelig forbindelser med øya Fyhn i Danmark. Å følge en spesiell slekts opprinnelse og utvikling vil være et svært interessant eksempel på innvandrete slekter til Norge. Foredraget er ved Bård Erling Ofstad

 

DIS lokallag i Oppdal?

Lørdag 9.4.2016 var 36 personer samlet på Oppdalsmuseet for å bli inspirert til til slektsforskning. Initiativtaker var Kjell Haugland sammen med Oppdalsmusset og Oppdal historielag invitererte til inspirasjons- og informasjonsmøte om slektsforskning, Slektsforskningsspesialisten og- entusiasten Finn Karlsen ga en levende innføring i faget og viste eksempler på kilder og fallgruber. Oddbjørn Hinset fra DIS Trollheimen, en ivrig og kyndig lokal slektsforsker, orienterte om slektsforskningsarbeid og kilder i Oppdals-distriktet. Leder for DIS Sør-Trøndelag, Jan Fr. Sagdahl orienterte om DIS Slekt og Data og arbeidet sentralt og i distriktet.

 

Deltakerene fant det interessesant å etablere en lokal DIS-gruppe i Oppdal og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal forberede neste møte.

 

 

Ny parkering ved Dora

Fra 11.4.2016 er parkeringsplassen ved inngangen til Arkivsenteret (merket gult på kartet) flytt til området mellom Kobbes gt og Dora, merket grønt på kartet.

 

 

Åpent DIS-møte i Arkivsenteret torsdag 7. april kl 1830

Tema ikveld er: "Brukerforum - hvordan få hjelp av andre slektsforskere når du står fast"

 

Foredragsholder er Britt Iren Neergård, webmaster i DIS-Møre og Romsdal.

DIS sitt slektsforum er en fin måte å få hjelp av andre slektsforskere om man står fast. Det er også mange andre ting og tema der inne som mange av oss lurer på. Hvordan dra nytte av disse?, er nok et spørsmål hos mange.

 

Britt Iren vil ta for seg DIS sine brukerfora, om hva vi kan bruke dem til og hvordan dette best gjøres.

 

Det blir som vanlig en pause med kaffe og noe å bite i.

 

Finn Din Slekt torsdag 17. mars

Velkommen til hjelp og veiledning til å lete etter slekt torsdag 17.mars.
Arkivsenteret på Dora er stedet der du får hjelp av erfarne
slektsforskere og dyktige arkivarer mellom kl. 18.00-20.00.

 

Slektskurs onsdag 9.mars - Dødsfall og skifte

Personers død og oppgjøret i etterkant kan veldig mye inneholde informasjon for våre familiehistorier.

Kursleder Finn Karlsen

Finn Karlsen vil gå gjennom aktuelle kilder som kirkebøker, dødsfallsmeldinger, skifteprotokoller og skiftedokumenter,registeringsforretninger, auksjonsdokumenter hos lensmann og sorenskriver og dokumenter som tilhører overformyndereiet.

Kurset som koster kr. 300,- varer i 3 timer. For denne prisen får du også et meget godt og innholdsrikt kurskompendium på 70 sider og servering.

Påmelding til Statsarkivet; satrondheim@arkivverket.no eller telefon 73 88 45 00.

Kursstart :          9.mars 2016
Tidspunkt:          kl.18.00 – 21.00 
Pris                       Kr.300,-
Sted:                    Arkivsenteret DORA
Kursleder:           Finn Karlsen

 

 

Jan Fr Sagdahl ny leder i DIS-Sør-Trøndelag

Leder i DIS-Sør-Trøndelag Arne Lie åpnet årsmøtet i Arkivsenteret torsdag 3 mars og nestleder Jan Fr Sagdahl leder årsmøteforhandlingene.

Vanlige årmøtesaker ble behandlet som årsmelding, regnskap og budsjett.

Møteleder fremhevet spesielt samarbeidsavtalen mellom Arkivsenteret og DIS-Sør-Trøndelag.
Kasserer Anders Gjervan gikk gjennom regnskap og budsjett. Foreningen har god økonomi.

Valgkommiteens forslag til leder, styremedlemmer, varamedlemmer revisor og valgkommitee ble enstemmig valgt. Jan Fr Sagdahl (til høyre)overtok ledervervet etter Arne Lie. Arne lie og Elin Jacobsen gikk ut av styret etter vel utført jobb.
Her finner du årmøtepapirene.

Etter årsmøtet i DIS-Sør-Trøndelag ser det nye styret slik ut:
Konstituering av styret vil skje på førstkommende styremøte tirsdag 15. mars 2016. 

Verv Navn Valgt for
Leder Jan Fr Sagdahl 1 år
Styremedlem Anders Gjervan 2 år
  Ketil Figenschou 2 år
  Elsa Flønes 1 år
  Arne Gulbrandsen

1 år

Varamedlem Målfrid Trøan 1 år
  Arnar Haugen 1 år
Revisor Ivar Jensås 1 år
Valgkommite Målfrid Lundhaug Aalberg 1 år
  May Lis Rambraut 1 år
  Turid Stokke Bakken 1 år

 

 

Årsmøte i DIS Sør-Trøndelag 3. mars

Ta turen til Arkivsenteret torsdag 3.mars kl.18.30, når  årsmøtet i DIS Sør-Trøndelag avholdes. 

Innkalling med saksliste og møtedokumenter finner du her:

 

 

 

Innkalling til årsmøte     

Årsmelding for 2015  

Revisorberetning for 2015  

Regnskap 2015_budsjett 2016

Valgkomiteens innstilling

 

Etter årsmøtet er det åpent DIS-møte hvor tema er: Slektsprogram, apper og skyer - hva skal vi satse på ? 

Etter årsmøtet i DIS-Sør-Trøndelag blir det foredrag ved Finn Karlsen som vil fortelle hva vi bør ta hensyn til når vi velger slektsprogram. Vi kan velge å ha slektsprogrammet på vår egen PC, men vi kan også velge et nettbasert program som lagrer våre slektsdata på en internettserver eller et webhotell.

Finn Karsen vi orientere programmer som finnes og muligheten dette gir, men også om ulempene med å lagre sine slektsdata på internett.

 

 

 

Har du forbrytere i din slekt ?

Slektskurs med tema forbrytelse og straff på Arkivsenteret DORA 2.mars 2016

Finn Karlsen hjelper oss å finne kilder på nett og i arkivet. 

Et av de områdene som er best dokumentert i arkivene gjelder saker om forbrytelser og påfølgende straff. Her kan det være veldig mange beskrivelser av personer og forhold som ellers kan være vanskelig å finne ut av. I dette kurset følger vi noen saker som dreier seg om forbrytelser gjennom alle faser fra anmeldelse til soning av straff. Vi ser på alle de instansene som kan være involvert og hvilke dokumenter som blir produsert. I og med at alle slike saker må ha en hjemmel i en lovbestemmelse, ser vi også på hvilke lover som kan være brukt og hvordan vi kan finne dem.
 

 

Syndiker innhold