DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskning og foredrag på Rennebumartnan 12.-14. august 2016

 Rennebumartnan 12.-14.august
vil Slekt og Data Trollheimen  ha egen stand i skolen, sammen med bla historielagene i Innset, Rennebu og Meldal.

Rennebumartnan arrangeres iår for 30.gang, og tilbyr kulturelle innslag og kvalitetshåndverk. Martnan er svært populær og godt kjent for mange. 
Alle oppfordres til å ta turen i år for å bli kjent med sine røtter eller komme videre i sin slektsforskning.

I tillegg til slektshjelp har du lørdag 13. august mulighet til å få med deg to foredrag om slektsforskning v /Finn Karlsen.
Kl. 11.00: Familiehistorie- hvordan lager vi det ?
Kl. 16.00: App'er og andre nettløsninger

Nedenfor kan du lese mer om foredragene;

 

Slekt og Data Austrått på Kystkulturdagene i Lysøysund 6. august

Slekt og Data Austrått deltar på Kystkulturdagene i Lysøysund den 6. august

Kom og besøk vår stand i 2. etasje i Skålmobygget lørdag 6. august kl. 12.00 – 15.00

Her har vi nettilgang og tilbyr hjelp og veiledning for de som leter etter slekt.

 

 

Folketellinga fra 1891 for Strinda herred.

Nå er folketellinga for Strinda herred fra 1891 her.
Jostein Mediaa har registrert den i en database, og den er nå tilgjengelig på Digitalpensjonatet.

Link til søkbar versjon finner du her.

 

Sommertur til Selbu 11. juni 2016

Slekt og Data Sør-Trøndelag sin årlige sommertur gikk i år til Selbu.

 

Med buss fra Trondheim, kom 46 forventningsfulle deltagere først til Granby Gård. Her ble vi møtt av Inger og Aage som har bygd opp en fantastisk utstilling og historie om utvandringen generelt og om utvandringen fra Selbu og Tydal spesielt. Her fikk vi et flott foredrag av Inger, etterfulgt av kaffe og rykende ferske hjemmebakte kanelsnurrer. Under kaffepausen var det Aage sin tur til å fortelle historier om utvandrerne og deres sysler.

 

 

 

Etter seansen på Granby Gård, var det tid for båttur på Selbusjøen. Her ankommer Selbusjøens hvite svane M/S Jøvra, for å ta oss til radiomuseet i Sjøbygda, på den andre siden av Selbusjøen. En tur på omlag en time. Reiselederen guidet oss gjennom turen med litt historie om Selbu og Selbusjøen, samt det omkringliggende landskapet.Som bildet viser så var det flott sommervær.

 

 

 

 

 

Norsk Radio og TV-museum, ligger i grenda Sjøbygda på en bakkekam 40-50 høydemeter opp fra Selbusjøen. Dette var i sin tid et lite gårdsbruk, og fjøset her var som fjøs flest. Her har Jan Erik Steen bygd opp et flott radio og TV-museum med tilhørende restaurant. Her fikk vi en flott guidet omvisning i museet. Vi inntok også middag her, som var rømmegrøt og spekemat. Kaffen ble inntatt på balkongen i flott sommervær.

 

Tida og dagen gikk fort, som den ofte gjør i godt selskap, så halv fire var "Jøvra" klar til å frakte oss trygt tilbake til Granby og bussen som skulle ta oss tilbake.

 

Bildegalleri fra sommerturen.

 

Snart er det sommer !

To foredrag ved Finn Karlsen avsluttet vårens åpne møter i Slekt og Data, Sør-Trøndelag.

6o fremmøtte fikk først høre om det rike kildematerialet som finnes om Hus og eiendommer, og hva slags dokumenter som ble tingslyst på eiendommene og hva de kan fortelle oss. Matrikler, pantebøker og panteregistre er viktige kilder, og Karlsen viste med eksempler hvordan vi benytter og finner frem i disse kildene.
Av andre kilder om hus og eiendommer må vi heller ikke glemme branntakster og kommunale eiendomsarkiv.

 

I pausen ble Anne Antonsen overrakt blomster av leder Jan Fr. Sagdahl for trofast innsats på våre medlemsmøter. Anne bidrar med vafler, kaffe og te på alle våre møter og er den som har deltatt på flest medlemsmøter siden DIS-Sør-Trøndelag ble stiftet for over 20 når siden.

 

 

 

I foredraget etter pausen fortalte Finn Karlsen om den nye måten å finne skannede dokumenter på Digitalarkivet. Nå var det skannede kirkebøkene vi fikk gode råd om hvordan vi finner.

 

På DIS-Norge, Slekt og Datas landsmøte i april fikk foreningen nytt navn og profil. Slekt og Data er nå navnet. Slekt og Data Sør-Trøndelag regner med å få endringene på pass i løpet av høsten, da vi er avhengig  av vedektsendringer.

Sommerturen som i år går til Selbu og lokalgruppen Slekt og Data Nea er snart fulltegnet, så vil du være med på bussturen haster det med å melde seg på.

Ellers har vi startet avskrift av fangeprotokollene på Tukthuset som vi håper å få med i neste utgave av Trondheimsbasen.
Har du lyst til å bidra, ta kontakt med kilderegisteringskoordinator Finn Karlsen

 

 

Nytt navn og logo for Slekt og Data Sør-Trøndelag

På DIS-Norge, Slekt og Datas landsmøte i april fikk foreningen nytt navn og profil. Slekt og Data er nå navnet.
Slekt og Data Sør-Trøndelag regner med å få endringene på pass i løpet av høsten, da vi er avhengig  av vedtektsendringer.

 

Ord med flere betydninger
Slekt og Data henspiller både til utgangspunktet for organisasjonen, og selve betydningen av begrepet data. Ordet data betyr i denne sammenhengen ikke bare et teknologisk verktøy. Begrepet kan også forstås som de nøytrale bitene med informasjon som du bruker til å sette sammen din egen historie. Det er når bruddstykker av historier og fakta settes sammen, at vi danner et meningsfullt og helhetlig bilde av våre forfedre – og din og min slektshistorie.

Tilsvarende blir det for de lokale gruppene;
 

 

Årsmøteprotokoll 2015

I følge vedteltene skal referat fra årsmøtet formidles til medlemmer tilknyttet lokallaget og DIS-Norge sentralt senest 2 måneder etter møtet.

Den signerte protokollen fra årsmøtet 3.mars 2016  finner du også under i menyen til venstre under: Om DIS-Sør-Trøndelag/Årsmøter.

 

 

Slekt og Data Sør-Trøndelag, sommertur 2016

Sommerturen går i år til Selbu, lørdag 11. juni, med besøk på Granby Gård, båttur på Selbusjøen med M/S Jøvra og besøk på Norsk Radio- og TV-museumet i Sjøbygda.
 

Middagen serveres i Sjøbygda.

Mer og detaljert informasjon om turen som busstider, pris, påmelding, kan lastes ned her.
 

 

DIS - møte 12. mai 2016: Hus og eiendom v/Finn Karlsen

Vårens siste DIS-møte blir 12. mai 2016 kl 1830

Hus og eiendom.

Hus og eiendom var viktig for våre slektninger bakover i tid også, men det kan være lett å glemme at her finnes det også et rikt kildemateriale. I foredraget skal Finn Karlsen gjennom noen eksempler se på hva kildene kan fortelle oss om hus og eiendom. Det gjelder hvordan hus så ut og hvordan de var bygd. Men vi ser også på hva slags dokumenter som ble tinglyst på eiendommene og hva de kan fortelle oss.

Aktuelle kilder er blant annet branntakster, pantebøker og panteregistre, matrikler og kommunale eiendomsarkiv.

Digitalarkivet

I foredraget vil han si noe om den nye måten å finne skannede dokumenter på Digitalarkivet og vil utdype det med tanke på kirkebøkene etter kaffen.

Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Finn Din Slekt torsdag 28.april - invitasjon til dugnad

Velkommen til Finn Din Slekt 28.april kl. 18.00 – 20.00 på lesesalen på Arkivsenteret.

Da kan du få hjelp av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer ved Statsarkivet.

Har du en slektsnøtt - ta med navn og dato !
Representanter for slektsprogrammene Embla og Brothers keeper vil også være tilstede.

I tillegg til slektshjelp vil vi kl 19.00 få en kort orientering om fangeprotokollene på Tukthuset v/Finn Karlsen.
Han vil bla. fortelle hvordan vi finner folk som har sittet inne, hvor de kommer fra og hva de sitter inne for.

Kan du tenke deg å skrive av en av disse fangeprotokollene slik at de blir å finne i neste verson  av Trondheimsbasen ?

Du vil da få en minnepinne med en scannet protokoll og veiledning i hva du skal registere.

 

Syndiker innhold