DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kilder på Universitetsbiblioteket

På medlemsmøtet på Dora torsdag 3. november kl. 18.30 fikk vi besøk av representanter fra Universitetsblioteketet i Trondheim som informerte om kilder for slektsforskere og lokalhistorikere.

 

Vellykket slektsforskerdag i Trondheim

Tema for Slektsforskerdagen i 2011 var "Kilder i slektsforskning". På Trondheim Folkebibliotek hvor DIS-Sør-Trøndelag markerte dagen ble Trondheimsbasen 2012 lansert.

 

Finn Karlsens første foredrag om kilder i slektforskning og presentasjon av Trondheimsbasen samlet hele 110 tilhørere.

 

Dampskipstrafikken i Midt-Norge

På medlemsmøtet på Dora 6. oktober fortalte Gerd Søraa om dampskips- og rutebiltrafikken på Trondheimsfjorden i gamle dager.

Over 80 interesserte hadde møtt opp og fikk høre et interessant og innholdsrikt foredrag om båttrafikkens betydning for kyststrøkene i Midt-Norge i 125 år.

 

Slektsverksted

Slektsverksted på DORA

Oppstart av slektsverkstedet etter årsskiftet blir tirsdag 10. januar 2017.
Som vanlig fra kl 10:00-13:00.
Hver tirsdag utover våren frem til og med 9.mai 2017 vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede fra kl 10:00 til kl 13:00.
Der vil du få hjelp med slektsforskningen og møte andre med samme interesse.

 

 

Nybegynner ?

DIS-Sør-Trøndelag og Statsarkivet vil over fire torsdager i oktober i samarbeid arrangere en møteserie om slektsforskning, hvor ulike tema vil bli tatt opp.

Møtene foregår på møterommet i 4. etasje klokken 12.30-13.30

Tema 6. oktober: Hvordan komme igang med slektsforskning.

Tema 13. oktober: Kilder i slektsforskning

Tema 20. oktober: Slektsforskning og internett

Tema 27. oktober: Data som hjelpemiddel i slektsforskning - Ulike slektsprogram presenteres

 

Medlemsmøte Dora 6. oktober

Kveldens tema på medlemsmøte på Dora kl. 18.30 er Dampskipstrafikken i Midt-Norge.

Da vil Gerd Søraa fortelle om Dampskips- og rutebiltrafikken på Trondheimsfjorden og de nærliggende kyststrøkene og hva den har betydd for fosningene i 125 år.

Etter pausen vil vi informason om hvor dan vi bruker DIStreff - og hvordan vi finner felles slektninger.

 

Slekt i USA

Vel 100 interesserte hadde møtt opp på medlemsmøtet på Dora torsdag 1. september. Først ute var DIS-Norges leder Torill Johnsen som fortalte hvordan vi finner slektninger i USA. Hennes foredrag finner du på lederbloggen ord fra leder.

 

Temakveld 22.mars

Tema ikveld er: Arbeid ved datamaskinen. Bjørn Flor viser deg hvordan du bruker snarveier og hurtigtaster.

 

 

 

Årsmøte avholdt 3.mars

Årsmøte i DIS-Sør-Trøndelag ble avholdt i Arkivsentret på Dora torsdag 3.mars.

Over 90 personer hadde møtt fram og årsmøteforhandlingene ble ledet av Finn Karsen. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet som årsmelding, regnskap og budsjett.

Valgkomiteens forslag til leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkommitee ble enstemmig valgt;

 

Slekt og Data Røros

 

Det må sies at det er mye slektshistorisk kunnskap blant våre medlemmer, og som virkelig fortjener et felles forum til utveksling av ideer og kunnskaper, samt et sted hvor nye innfallsporter til slektsdata kan graves fram. 

Våre møter finner sted i  Røros Folkebibliotek kl. 1900 - 2100 første mandag i hver måned.

 

Syndiker innhold