DIS-Norge
 
  English Norsk  

Lær å skrive bedre


Ønsker du å lære hvordan du skal skrive din historie? Livet går fort, og for dine barn og barnebarn er din historie nesten ufattelig. Kanskje tenker du at noen av dine opplevelser burde vært skrevet ned?

Skrivekurset «Kom i gang» tar for seg to livsepoker; barndommen og ungdommen. Mange opplever at kurset hjelper dem til å huske stadig nye ting. Det å mimre sammen med andre er både artig og nyttig.

Kurset er fulltegnet!

 

Hva kan vi finne i Statsarkivet? -åpent møte torsdag 2.februar kl 18:30

Sted: Arkivsenteret Dora 4.etg.

Elin Jacobsen vil orientere om arkivet, hvilke kilder som er der og hvordan de kan brukes?
Hvordan vi kan finne frem til riktig kilde og hvordan vi kan bruke dem i vår egen slektsforskning?

 

Etter pausen får vi høre Leif Jensen fra Slekt og Data Nea fortelle historien om sin far;  "Familiefaren som ikke kunne mønstre av", som mønstret på hurtigruta i 1939 og som egentlig skulle komme hjem året etter. Da andre verdenskrig brøt gikk ikke det som planlagt, og han kom seg ikke hjem før i 1946.
Hvordan ble denne historien til og hvor fant han dokumentasjon og stoff.

 

Stinn brakke ved lansering av Trondheimsbasen 2017

Trondheimsbasen 2017
Det ble trangt om plassen under lanseringen av den nye Trondheimsbasen 2017. Det satt folk helt ut i døråpningen. 140 forventningsfulle slektsforskere fikk et flott foredrag av Finn Karlsen, som fortalte om databasen og hvilket eminent verktøy og muligheter man her har til å søke og finne slekt man er på leting etter.
Trondheimsbasen 2017 fikk også en flott omtale i Adresseavisen.
Det ble også åpnet for å kjøpe Trondheimsbasen 2017, noe mange benyttet seg av. Den er nå også til salgs 
for Mac og iPad.
 

 

Slektsverkstedet på Dora. Oppstartet 10 januar 2017

 

 

Trondheimsbasen 2017, lansering 5. januar 2017

Trondheimsbasen 2017
med data fra Midt-Norge og søndre Helgeland
 

Den nye versjonen av Trondheimsbasen lanseres av Slekt og Data Sør-Trøndelag på det første medlemsmøtet i 2017.  Torsdag 5. janua r kl. 18:30. Medlemsmøtet holdes på Statsarkivet i Trondheim, Dora.

Trondheimsbasen 2017 er den siste utgaven i en rekke utgaver siden den første kom i 2007. Mye er skjedd siden første utgave ble lansert. Nå omfatter Trondheimsbasen også data fra mange kommuner utenfor Trondheim. Både i Sør- og Nord-Trøndelag samt fra søndre delen av Helgeland

Trondheimsbasen 2017, med data fra Midt-Norge og søndre Helgeland omfatter omlag 1000 kilder og har ca 2,5 mill. poster.
Tilgjengelig både for Windows og Mac, både på cd og for nedlasting. For Ipad kun nedlasting.

Trondheimsbasen 2017 bestiller du her.

Ved mange av postene er det direkte link til den originale kilden. Av kildene kan nevnes kirkebøker, folketellinger,  fremmedprotokoller, sjømannsruller, dødsmeldinger, flytteprotokoller m.m. Interessant er også fangeprotokollene fra Trondheim tukthus i tiden 1846-1876. Her finner vi en ung jente, Nicoline Moe, som ble dømt til 9 års straff da hun fikk et "uekte" barn som døde under fødselen.

Finn Karlsen, som har utviklet databasen, vil fortelle om nye kilder og vise hvordan man kan finne personer og familieforhold. Denne "Nicoline" vil han også fortelle om, og vise hvordan han fant historien om henne.

Her kan man lese mer om Nicoline Moe.

 

Arrangement på Dora våren 2017

 

Slekt og Data Sør-Trøndelag og Arkiv-senteret Dora har siden høsten 2012 samarbeidet om ulike arrangement. Som består av foredrag, omvisninger og kurs, og det gis personlig veiledning og hjelp for de som leter etter slekt.

 

Som vi ser av arrangementsbrosjyren for våren 2017 er det i tillegg til de åpne medlemsmøtene og Finn Din Slekt, både omvisninger, skrivekurs og slektsverksted.

 

Slektsverkstedet som har vært en stor suksess, bemannes  hver tirsdag kl. 10.00 - 1300, med oppstart 10. januar

 

 

Last ned arrangementkalenderen her.

 

 

Slektsforskning på Moholt bibliotek 10. desember

På Moholt bibliotek inviterer Strinda Historielag til førjulsmøte med slektsforskning
lørdag 10. desember kl. 10.30 - 15.00 

Det blir slekthjelp, foredrag og boksalg.
Kl.10.30-14.00: Slektsforskere fra Slekt og Data Sør-Trøndelag gir hjelp og veiledning.
Foredrag:
12.00: Hva er nytt i Trondheimsbasen 2017 v/Jan Fr. Sagdahl
13.00: Billed-Quiz, Strinda rundt v/Strinda Historielag
13.30: Filmer fra mellomkrigstiden og 2.verdenskrig i Trondheimsområdet

Ellers blir det salg av Strinda Historielags årbok 2016, og servering av kaffe, te og småkaker.

 

Døden og det gode liv

Foredraget som  Oddbjørn Ingebrigtsen holdt på møtet 1.12.16 var basert på en artikkel i boken Human Empiri.

Flere etterspurte artikkelen. Oddbjørn Ingebrigtsen har vært så velvillig å la oss få lov å legge den her.

God lesning!

 

Døden og det gode liv - julemøte 1.12.16 kl 18:30

Oddbjørn Ingebrigtsen

Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg

Oddbjørn Ingebrigtsen forteller oss om hva han har funnet ved å studere 547 minneord som er et representativt utvalg fra landets aviser i 1992.

Foredraget handler om hva minneord eller nekrologer i aviser forteller oss. Tekstene kan, som alle tekster tolkes på mange vis. Det helt sikre er at det er en person som er død og at det er en eller flere som forteller noe fra livet til han eller hun som har gått bort. Foredraget forsøker  å trekke fram ulike sider ved minneordene. Eksempler på spørsmål er: Hvilke tema er det som blir tatt opp i minneordene? Kan man stole på det som står i dem? Er det kjønnsforskjeller blant tekstene og i tekstene? Er minneordene aktuelle i slektsforskningssammenheng ?

Oddbjørn Ingebrigtsen er  sosiolog (mastergrad i sosiologi) og har i mange år arbeidet som 1. lektor på HiST (nå NTNU) og undervist i forsknings-metode og vitenskapsteori.

 

Vi serverer julegrøt til alle!  

 

HUSK: Stort bruktboksalg! Kanskje du finner akkurat det du er på jekt etter? Ta med kontanter!

Hjertelig velkommen!

.

 

Presteslekter på NTNU Gunnerusbiblioteket tirsdag 22.november kl 18.30

Tirsdag 22.november 2016 kl.18.30 vil historiker Svein Henrik Pedersen holde foredrag om presteslekter i Trøndelag.  Vi vil blant annet få høre om presteslektene Herdal og Støren, som med utgangspunkt i Trøndelag spredte seg ut over landet. Svein Henrik skriver for tiden regionhistorien for Fosen, bind 2.

Møtet holdes i NTNU Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnsgate 1, og er åpent for alle interesserte. Gratis parkeringsplass bak biblioteket fra kl.17.00. Benytt gjerne anledningen til å låne bygdebøker, slektsbøker, etc. i biblioteket. Skranken er betjent under hele møtet. Det blir mulig å kjøpe noen av foreningens hefter og anetavler.

Arrangør er Norsk slektshistorisk forening Trøndelag

 

 

Syndiker innhold