DIS-Norge
 
  English Norsk  

The Master Genealogist

The Master Genealogist brukergruppe.

 

TMG er det slektsforskingsprogrammet som blir vurdert som det beste av testere og brukere. Det er programmet som lar deg bestemme hvordan resultatet skal bli, ikke programmet som bestemmer for deg.

The Master Genealogist (TMG) er et amerikansk slektsdataprogram. Det er oversatt til norsk og det finnes ei norsk brukerhåndbok. TMG er kåret til verdens beste slektsdataprogram, men det har en høyere brukerterskel enn mange andre program. (Slekt.no)

Brukere, nybegynnere og nysgjerrige er velkommen til brukermøter i Snikkarboden på Heimdal,

annonsert under DIS-Sør-Trøndelags aktivitetssider, eller ved å kontakte 

Finn Karlsen; finn@fkarlsen.net eller

Bjørn Flor, tlf. 97094617 eller på e-post; bjorn.flor@gmail.com