DIS-Norge
 
  English Norsk  

Lokal hederspris - Lille DIS-bjørnen

Statutter for tildeling av DIS Sør-Trøndelags hederspris ”Lille DIS-bjørnen”

Vedtatt på DIS Sør-Trøndelags styremøte  07.01.2016.

 

Hedersprisen ”Lille DIS-bjørnen” er en isbjørnfigur i krystall levert av Magnor Glassverk. Den er en distriktsvariant av DIS-Norge, Slekt og Datas ”DIS-bjørn”.

 

1.

Hedersprisen kan tildeles medlemmer av DIS Sør-Trøndelag eller noen som i sterk grad har medvirket til å fremme vårt arbeid. Å kvalifisere til hedersprisen krever en ekstraordinær innsats som beskrevet nedenfor. Det er ingen automatikk i at priser deles ut årlig, men kun når det er funnet verdige kandidater.

 

2.

Lille DIS-bjørnen kan tildeles personer som over tid og uten egen fortjeneste har gjort en ekstraordinær stor og viktig innsats til fordel for DIS Sør-Trøndelag. Prisen kan deles ut enten for utførelse av enkeltoppgaver eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i organisasjonen over kortere eller lengre tid.

 

3.

Hedersprisen deles ut av DIS Sør-Trøndelags styre som fungerer som priskomité.

 

4.

Forslag på kandidater til hedersprisen kan fremmes av enkeltmedlemmer, lokal- /aktivitetsgrupper og styret i DIS Sør-Trøndelag.

 

5.

Forslag til kandidater kan sendes inn til styret skriftlig gjennom hele året. Alle forslag må inneholde nødvendige opplysninger om kandidaten og en begrunnelse for at vedkommende er foreslått. Styret vil vurdere begrunnelsen og om nødvendig innhente flere opplysninger om kandidaten. Forslagene skal vurderes enkeltvis uten hensyn til antall innkomne forslag.

 

6.

Det bør være en festlig og høytidelig ramme rundt overrekkelsen av DIS Sør-Trøndelags hederspris. Vanligvis vil tildelte hederspriser bli overrakt under DIS Sør-Trøndelags årsmøte,

men overrekkelser kan gjøres på lokale slektsforskerdager eller andre arrangement i regi av

DIS Sør-Trøndelag. Overrekkelsen av hedersprisen bør foretas av distriktslagslederen eller en person utpekt av styret.

 

7.

Styret skal føre protokoll over alle tildelinger av DIS Sør-Trøndelags hederspris, slik at en til enhver tid har oversikt over hvem som har mottatt ”Lille DIS-bjørnen” og når det har funnet sted.