DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kurs og infomøte om fotografering av gravminner onsdag 22.mars på Dora

Alle fotografer i Sør Trøndelag som har fotografert gravminner må sende en e-post til  gravreg@st.slektogdata.no med oversikt over hva de har fotografert og ev sendt inn og at de ønsker fortsatt å være med på oppdatering av gravminnene som vil skje nå.

Gravminnekoordinator i Slekt og Data Sør-Trøndelag må ha navn og epostadresse på fotograf og de(n) kirkegården(e) de tidligere har fotografert og om de fortsatt ønsker å fotografere.

Vi trenger dette for oppfølging og kontakt.

Alle fotografer – både nye og gamle - inviteres til kurs/info-møte

onsdag 22.3.17 kl 1800 på Dora, rom 402, hvor vi vil gi nærmere opplæring og informasjon.

Vi vil ta for oss:

 • Grunnlag for fotografering
  • Lister
  • Hva når lister mangler eller er ufullstendig?
 • Hvordan ta bilder -praktiske råd og tips
 • Avtaler
  • Slekt og Data
  • Trondheim
 • Fordeling av kirkegårder

Her vil vi også diskutere hvordan vi praktisk skal gå frem. Send påmelding til gravreg@st.slektogdata.no snarest mulig.

Vel møtt!

NB!  Alle fotografer vil få tilsendt avtale og oversikt over den kirkegården de er tildelt før fotografering kan begynne!

Med vennlig hilsen
Bjørnar Iversen
Gravminnekoordinator Slekt og Data Sør-Trøndelag