DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kilder som ikke ligger på nett

Elin Jacobsen, hadde et flott foredrag på Dora angående noen av de kildene som ikke er digitalisert.

Det er bare en brøkdel som ligger søkbart på nett, og alt det andre som finnes på Statsarkivet er en gullgruve for slektsforskere.
De arkivene som befinner seg på Statsarkivet på Dora er arkivene til den lokale statsadministrasjonen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
bla.a.:
Sorenskriver/byfogd, Amtmann/fylkesmann, Fogd, Magistrat og flere.
Her kan man finne blant annet:
 ●Tinglyste dokumenter i utdrag
 
● Rettssaker, både sivile og straffesaker
 ● Forliksråd
 ● Skifterett
 ● Skattemanntall
 ● Militære ruller
 ● Gjenpart av straffesaker (før 1889)
 ● Skiftedesignasjoner
 ● Flyttelister (fra 1901)
 ● Bidragssaker
 ● Matrikler og matrikkelkassabøker
 ● Diverse manntall
 ● Etterforskning av straffesaker, derunder også etterlysning av personer
 ● Passprotokoller (før 1860)
 ● Militære ruller
 ● Kommunikantprotokoller
 ● Vaksinasjonsprotokoller
 ● Diverse manntall og jordebøker
 ● Skole- og fattigsaker
 ● Attestsamlinger

Med mye mye mer.
Her er det bare å velge og vrake.

                     Til høyre her er et eksempel på en sivil rettsak fra 1715. Lars Berge innstevner en kvinne i bygda for å ha satt ut falskt rykte om ham. Anbjør, som hun het, hadde ikke noe å føre til sitt forsvar. , Til skrekk og advarsel ble hun derfor dømt til å stå kirkens disiplin, kagstrykes og bære stein av bygden for så å forvises fra fogderiet.

Hele foredraget med utførlig forklaring og bilder kan lastes ned her.