DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aviser i slektsforskningen - Åpent møte på Arkivsenteret 4.mai

"Aviser i slektsforskningen" er tema på vårens siste medlemsmøte på Arkivsenteret 4. mai kl 18.30.  
Hvordan kan vi benytte aviser i slektsforskningen? Hva slagsstoff finner vi her og hvordan kan det bidra til vår egen slektsforskning?
Univeritetsbibliotekar Erlend Lund vil i sitt fordrag fortelle oss hva vi kan finne.

Etter pausen vil Nils Kristian Eikeland vise oss Universitetsbibliotekets nye bildedatabase Gunnerus.
Foredragsholder er prosjektleder for Gunnerus.no og digitalisering og samordning av spesialsamlingene ved Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket.

Velkommen til 2 spennende fordrag.
 

 

Finn Din Slekt 20.april

Velkommen til hjelp og veiledning til å lete etter slekt torsdag 20.april.
Arkivsenteret på Dora er stedet der du får hjelp av erfarne
slektsforskere og dyktige arkivarer mellom kl. 18.00-20.00.

Har du en slektsnøtt, ta med navn og dato !

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og  databaser som Ancestry og Trondheimsbasen 2017.

 

Hvordan kan DNA være til nytte i slektsforskningen? Åpent medlemsmøte 6. april 2017 kl 18:30

Bilderesultat for carl birger van der hagenCarl Birger van der Hagen, Professor emeritus - Avdeling for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo, vil orientere om muligheter, fordeler og fallgruber samt gi oss gode råd for hvordan vi kan bruke dette. 

Bilderesultat for dna

Etter pausen blir det anledning til å ta en DNA prøve.

NRK EKKO hadde nylig et innslag om DNA. Hør det her.

Her er også en artikkel på Slekt og Data sine sider.

 

 

 

 

 

Invitasjon til dugnad Trondheimsbasen lørdag 25. mars kl 09.00 – 15.00.

- Har du lyst til å være med å gjøre Trondheimsbasen enda bedre?

En av de grunnleggende tingene med Trondheimsbasen og som gjøre den spesiell i forhold til andre lignende systemer, er den utstrakte normaliseringen som er foregått når det gjelder navn. Prinsippet er at navn som sannsynligvis er de samme, skal skrives på en bestemt måte.

I forrige utgave av Trondheimsbasen er dette nesten helt gjennomført når det gjelder fornavn. Nå har det kommet vel 600.000 navn til og dermed må normaliseringen av fornavn gjennomgås på nytt. Når det gjelder etternavn har vi ikke gjennomført en lignende normalisering. Fra mitt synspunkt er det ønskelig å gjøre det også her.

Jeg har imidlertid ikke kapasitet til å gjøre alt dette alene og jeg vil derfor sammen med styret i Slekt og Data Sør-Trøndelag invitere til en dugnad slik at flere kan gå sammen om å foreta de nødvendige normaliseringene av navnene.

Måten vi vil arbeide på er at de som møter på dugnaden vil få en liste med navn som skal gjennomgås. Det vil bety å foreslå hvordan navnene skal framstå i Trondheimsbasen. Ved at vi sitter flere sammen så kan vi hjelpe hverandre og avklare spørsmål som dukker opp.

Dugnaden blir på Arkivsenteret på DORA lørdag 25.mars mellom kl 9.00 og 15.00.

 

Kurs og infomøte om fotografering av gravminner onsdag 22.mars på Dora

Alle fotografer i Sør Trøndelag som har fotografert gravminner må sende en e-post til  gravreg@st.slektogdata.no med oversikt over hva de har fotografert og ev sendt inn og at de ønsker fortsatt å være med på oppdatering av gravminnene som vil skje nå.

Gravminnekoordinator i Slekt og Data Sør-Trøndelag må ha navn og epostadresse på fotograf og de(n) kirkegården(e) de tidligere har fotografert og om de fortsatt ønsker å fotografere.

Vi trenger dette for oppfølging og kontakt.

Alle fotografer – både nye og gamle - inviteres til kurs/info-møte

onsdag 22.3.17 kl 1800 på Dora, rom 402, hvor vi vil gi nærmere opplæring og informasjon.

Vi vil ta for oss:

 

Gravminner i Sør-Trøndelag - oppfordring fra gravminnekoordinator

Som dere har sett mangler vi fotografer i Sør Trøndelag. Mange nye fotografer ønsker å delta.

Det er en liten ting, ikke start fotografering uten å kontakte meg først, da det kan være noen andre har sagt ja til fotografering. Slik unngår vi dobbelt arbeid.
Nå er det noen år siden denne registreringen begynte og mange burde bli oppdatert. 
Noen av våre fotografer er gått bort, andre ønsker/kan ikke delta.

Derfor må jeg be fotografer som vil være med videre på DUGNADEN;
Fortelle hvilke kirkegårder du har fotografert, og om du ønsker å fortsette ! 
Jeg vil da sende deg en NY avtale og opplysningene om gravplassen

Ta kontakt med meg på epost-adressen;   gravreg@st.slektogdata.no

Mvh Bjørnar Iversen
Gravminnekoordinator
Slekt og Data Sør Trøndelag
 

 

Gravminnearbeidet trenger folk !

Registrering og fotografering av gravminner er et dugnadsarbeid hvor mange har gitt verdifulle bidrag. Dette arbeidet ble i hovedsak gjort for noen år siden og det er på tide å foreta en oppdatering.

Gravminnekoordinator Bjørnar Iversen vil hente inn oversikter fra kirkevergene slik at vi kan ha oppdaterte lister å arbeide etter. Fotograferingen må foretas av lokale folk!

Dessverre har en del medarbeidere av ulike grunner ikke lenger anledning til å delta. Derfor trenger vi fotografer.

Har du anledning til å bidra? Det kreves ikke avansert utstyr, et enkelt digital-kamera er godt nok. Du vil få nødvendig informasjon og opplæring og du bruker den tiden du trenger (innenfor rimelighetens grenser).

På møtet 2. mars 2017 på Arkivsenteret Dora kl. 18.30 kommer gravminnekoordinator for Nord-Trøndelag, Einar Johannesen, og orienterer nærmere om utfordringen, oppgavene og mulighetene!

Lurer du på noe eller vil du melde deg til oppdrag, ta kontakt med Bjørnar på gravreg@st.slektogdata.no

 

Kilder som ikke ligger på nett

Elin Jacobsen, hadde et flott foredrag på Dora angående noen av de kildene som ikke er digitalisert.

Det er bare en brøkdel som ligger søkbart på nett, og alt det andre som finnes på Statsarkivet er en gullgruve for slektsforskere.
De arkivene som befinner seg på Statsarkivet på Dora er arkivene til den lokale statsadministrasjonen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
bla.a.:
Sorenskriver/byfogd, Amtmann/fylkesmann, Fogd, Magistrat og flere.
Her kan man finne blant annet:
 ●Tinglyste dokumenter i utdrag
 
● Rettssaker, både sivile og straffesaker
 ● Forliksråd
 ● Skifterett
 ● Skattemanntall
 ● Militære ruller
 ● Gjenpart av straffesaker (før 1889)
 ● Skiftedesignasjoner
 ● Flyttelister (fra 1901)
 ● Bidragssaker
 ● Matrikler og matrikkelkassabøker
 ● Diverse manntall
 ● Etterforskning av straffesaker, derunder også etterlysning av personer
 ● Passprotokoller (før 1860)
 ● Militære ruller
 ● Kommunikantprotokoller
 ● Vaksinasjonsprotokoller
 ● Diverse manntall og jordebøker
 ● Skole- og fattigsaker
 ● Attestsamlinger

Med mye mye mer.
Her er det bare å velge og vrake.

                     Til høyre her er et eksempel på en sivil rettsak fra 1715. Lars Berge innstevner en kvinne i bygda for å ha satt ut falskt rykte om ham. Anbjør, som hun het, hadde ikke noe å føre til sitt forsvar. , Til skrekk og advarsel ble hun derfor dømt til å stå kirkens disiplin, kagstrykes og bære stein av bygden for så å forvises fra fogderiet.

Hele foredraget med utførlig forklaring og bilder kan lastes ned her.

 

 

Årsmøte i Slekt og Data Sør-Trøndelag 2.mars

Ta turen til Arkivsenteret torsdag 2.mars kl.18.30, når årsmøtet i Slekt og Data Sør-Trøndelag avholdes. 

Innkalling med saksliste og møtedokumenter legges ut her når de er klare:

 

 

 

Innkalling til årsmøte     

Årsmøtedokumenter: Årsberetning, regnskap, budsjett osv finner du her.

Du vil finne tidligere årsmøtedokumenter under Årsmøter på hjemmesiden til Slekt og Data Sør-Trøndelag
eller ved å bruke denne snarveien. Du må være medlem og innlogget for å få tilgang til årsmøtedokumentene.

Etter årsmøtet er det åpent møte hvor tema er: Gravminner i Norge - vår beste merkevare.
Einar Johannesen, gravminnekoordinator i Slekt og Data Nord-Trøndelag orienterer om dugnadsprosjektet og gir gode råd.

 

 

Finn Din Slekt 16.februar

Velkommen til hjelp og veiledning til å lete etter slekt torsdag 16.februar.
Arkivsenteret på Dora er stedet der du får hjelp av erfarne
slektsforskere og dyktige arkivarer mellom kl. 18.00-20.00.

Har du en slektsnøtt, ta med navn og dato !

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og  databaser som Ancestry og Trondheimsbasen 2017.

 

Syndiker innhold