DIS-Norge
 
  English Norsk  

gammel hjemmeside

Her finner du litt om tiden da medlemsmøtene var i Rostenhallen og Snikkarboden var foreningens "kurs og konferansesenter".

Medlemsmøten ble flyttet til Arkvsenteret Dora januar 2011

Snikkarboden ble nedlagt fra 1. juni 2013 (styrmøtevedtak 23.01.2013).

Hjemmesiden ble flyttet over til den nye plattformen Drupal februar 2011

 

På Gammel hjemmeside finner du en oversikt over medlemsmøter, temakvelder og de ulike gruppenes aktiviteter. Eldre bilder og møtereferater finner du her.