DIS-Norge
 
  English Norsk  

dna

Interessegruppen for DNA i slektforskning hadde sitt første møte 8. januar 2014.

Tore Syversen (toresyv@gmail.com) som er fadder for gruppa. Henvendelser skal skje til ham.

Presentasjon viser intensjonene med gruppa og planer for aktiviteten fremover.

 

Her finner dere norskspråklig litteratur om DNA som bla finnes på Gunnerusbiblioteket:

 

Litteratur om DNA

Ny bok utgitt i 2014 og finnes som på Gunnerusbiblioteket;

Roggen, Vibeke, red: “Thor Heyerdahl’s search for Odin. Ancient links between Azerbaijan and Scandinavia?” Novus Press 2014.

Heyerdahl mente at det har funnet sted migrasjon fra Kaukasus til Skandinavia. Teorien er kontroversiell, og her finnes også kritiske faglige røster om den og mannen.

 

Vandingen ut fra Afrika