DIS-Norge
 
  English Norsk  

Snart er det sommer !

To foredrag ved Finn Karlsen avsluttet vårens åpne møter i Slekt og Data, Sør-Trøndelag.

6o fremmøtte fikk først høre om det rike kildematerialet som finnes om Hus og eiendommer, og hva slags dokumenter som ble tingslyst på eiendommene og hva de kan fortelle oss. Matrikler, pantebøker og panteregistre er viktige kilder, og Karlsen viste med eksempler hvordan vi benytter og finner frem i disse kildene.
Av andre kilder om hus og eiendommer må vi heller ikke glemme branntakster og kommunale eiendomsarkiv.

 

I pausen ble Anne Antonsen overrakt blomster av leder Jan Fr. Sagdahl for trofast innsats på våre medlemsmøter. Anne bidrar med vafler, kaffe og te på alle våre møter og er den som har deltatt på flest medlemsmøter siden DIS-Sør-Trøndelag ble stiftet for over 20 når siden.

 

 

 

I foredraget etter pausen fortalte Finn Karlsen om den nye måten å finne skannede dokumenter på Digitalarkivet. Nå var det skannede kirkebøkene vi fikk gode råd om hvordan vi finner.

 

På DIS-Norge, Slekt og Datas landsmøte i april fikk foreningen nytt navn og profil. Slekt og Data er nå navnet. Slekt og Data Sør-Trøndelag regner med å få endringene på pass i løpet av høsten, da vi er avhengig  av vedektsendringer.

Sommerturen som i år går til Selbu og lokalgruppen Slekt og Data Nea er snart fulltegnet, så vil du være med på bussturen haster det med å melde seg på.

Ellers har vi startet avskrift av fangeprotokollene på Tukthuset som vi håper å få med i neste utgave av Trondheimsbasen.
Har du lyst til å bidra, ta kontakt med kilderegisteringskoordinator Finn Karlsen

 

 

Nytt navn og logo for Slekt og Data Sør-Trøndelag

På DIS-Norge, Slekt og Datas landsmøte i april fikk foreningen nytt navn og profil. Slekt og Data er nå navnet.
Slekt og Data Sør-Trøndelag regner med å få endringene på pass i løpet av høsten, da vi er avhengig  av vedtektsendringer.

 

Ord med flere betydninger
Slekt og Data henspiller både til utgangspunktet for organisasjonen, og selve betydningen av begrepet data. Ordet data betyr i denne sammenhengen ikke bare et teknologisk verktøy. Begrepet kan også forstås som de nøytrale bitene med informasjon som du bruker til å sette sammen din egen historie. Det er når bruddstykker av historier og fakta settes sammen, at vi danner et meningsfullt og helhetlig bilde av våre forfedre – og din og min slektshistorie.

Tilsvarende blir det for de lokale gruppene;
 

 

Årsmøteprotokoll 2015

I følge vedteltene skal referat fra årsmøtet formidles til medlemmer tilknyttet lokallaget og DIS-Norge sentralt senest 2 måneder etter møtet.

Den signerte protokollen fra årsmøtet 3.mars 2016  finner du også under i menyen til venstre under: Om DIS-Sør-Trøndelag/Årsmøter.

 

 

Slekt og Data Sør-Trøndelag, sommertur 2016

Sommerturen går i år til Selbu, lørdag 11. juni, med besøk på Granby Gård, båttur på Selbusjøen med M/S Jøvra og besøk på Norsk Radio- og TV-museumet i Sjøbygda.
 

Middagen serveres i Sjøbygda.

Mer og detaljert informasjon om turen som busstider, pris, påmelding, kan lastes ned her.
 

 

DIS - møte 12. mai 2016: Hus og eiendom v/Finn Karlsen

Vårens siste DIS-møte blir 12. mai 2016 kl 1830

Hus og eiendom.

Hus og eiendom var viktig for våre slektninger bakover i tid også, men det kan være lett å glemme at her finnes det også et rikt kildemateriale. I foredraget skal Finn Karlsen gjennom noen eksempler se på hva kildene kan fortelle oss om hus og eiendom. Det gjelder hvordan hus så ut og hvordan de var bygd. Men vi ser også på hva slags dokumenter som ble tinglyst på eiendommene og hva de kan fortelle oss.

Aktuelle kilder er blant annet branntakster, pantebøker og panteregistre, matrikler og kommunale eiendomsarkiv.

Digitalarkivet

I foredraget vil han si noe om den nye måten å finne skannede dokumenter på Digitalarkivet og vil utdype det med tanke på kirkebøkene etter kaffen.

Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Finn Din Slekt torsdag 28.april - invitasjon til dugnad

Velkommen til Finn Din Slekt 28.april kl. 18.00 – 20.00 på lesesalen på Arkivsenteret.

Da kan du få hjelp av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer ved Statsarkivet.

Har du en slektsnøtt - ta med navn og dato !
Representanter for slektsprogrammene Embla og Brothers keeper vil også være tilstede.

I tillegg til slektshjelp vil vi kl 19.00 få en kort orientering om fangeprotokollene på Tukthuset v/Finn Karlsen.
Han vil bla. fortelle hvordan vi finner folk som har sittet inne, hvor de kommer fra og hva de sitter inne for.

Kan du tenke deg å skrive av en av disse fangeprotokollene slik at de blir å finne i neste verson  av Trondheimsbasen ?

Du vil da få en minnepinne med en scannet protokoll og veiledning i hva du skal registere.

 

Lokalgruppemøte hos DIS-Austrått 12. april

DIS-Austrått inviterer til lokalgruppemøte på Ørland kultursenter, Skiftkroken tirsdag 12.april kl.18.00-20.00 

Vi hjelper hverandre med å løse slektsgåter

 

En slekt Fyhn

Slektskveld på Gunnerusbiblioteket 12. april kl 18.30 

En rekke slekter innvandret gjennom flere århundrer til Norge for å søke lykken. Mange kom fra Danmark, noe som var naturlig siden vi var en del av det dansk- norske riket. Andre kom fra Sverige og Tyskland. Slekten Fyhn hadde antagelig forbindelser med øya Fyhn i Danmark. Å følge en spesiell slekts opprinnelse og utvikling vil være et svært interessant eksempel på innvandrete slekter til Norge. Foredraget er ved Bård Erling Ofstad

 

DIS lokallag i Oppdal?

Lørdag 9.4.2016 var 36 personer samlet på Oppdalsmuseet for å bli inspirert til til slektsforskning. Initiativtaker var Kjell Haugland sammen med Oppdalsmusset og Oppdal historielag invitererte til inspirasjons- og informasjonsmøte om slektsforskning, Slektsforskningsspesialisten og- entusiasten Finn Karlsen ga en levende innføring i faget og viste eksempler på kilder og fallgruber. Oddbjørn Hinset fra DIS Trollheimen, en ivrig og kyndig lokal slektsforsker, orienterte om slektsforskningsarbeid og kilder i Oppdals-distriktet. Leder for DIS Sør-Trøndelag, Jan Fr. Sagdahl orienterte om DIS Slekt og Data og arbeidet sentralt og i distriktet.

 

Deltakerene fant det interessesant å etablere en lokal DIS-gruppe i Oppdal og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal forberede neste møte.

 

 

Ny parkering ved Dora

Fra 11.4.2016 er parkeringsplassen ved inngangen til Arkivsenteret (merket gult på kartet) flytt til området mellom Kobbes gt og Dora, merket grønt på kartet.

 

 

Syndiker innhold